1. Entreebewijs: Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs of ticket.
 2. Annulering/Retour: Eenmaal gekochte tickets aan de kassa of via de website, kunnen niet worden geretourneerd. Indien de voorstelling is verplaatst of wordt geannuleerd, heb je uiteraard recht op restitutie. Je kunt als je bent verhinderd wel kiezen om de tickets naar een andere voorstelling te verplaatsen (indien mogelijk).
 3. Levering: Film / Evenementen waarvoor tickets worden gekocht vinden over het algemeen binnen een maand plaats. De datum en het tijdstip van het evenement staat op de tickets, bewaar deze goed. Een ticket geeft toegang tot dat specifieke evenement op de aangegeven datum en tijd.
 4. Leeftijdskeuring: LAB-1 is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films op te volgen. Dit betekent in ieder geval de handhaving van de minimum leeftijd voor een film met een keuring voor 16 jaar. Wij kunnen om een identificatie vragen. Bezoekers ouder dan 13 jaar dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
 5. Gedrag: Bij agressief of ander ontoelaatbaar gedrag kan u de toegang tot ons bedrijf worden ontzegd.
  Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens een voorstelling is niet toegestaan.
 6. Aanwijzingen Personeel: Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 7. Consumpties: Het is niet toegestaan om eigen etenswaren of dranken mee te nemen. Hier kan op gecontroleerd worden.
 8. Opnameapparatuur: Het is verboden om tijdens de voorstelling foto of filmopnames te maken. Opnameapparatuur kan in beslag worden genomen.
 9. Start Film: Als het hoofdprogramma is begonnen kan u de toegang worden geweigerd.
 10. Klachten: Indien u een klacht of opmerking heeft verzoeken wij u deze zo snel mogelijk kenbaar te maken bij onze medewerkers of leidinggevende. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is kunnen klachten schriftelijk worden ingediend en worden opgestuurd naar K19 Art Surroundings BV Keizersgracht 19 5611 GC Eindhoven of per mail naar [email protected] worden verstuurd, echter altijd binnen een redelijke termijn en ten hoogste 8 dagen na het voorval.
 11. K19 Art Surroundings BV is gerechtigd foto, video-opnames en geluidopnames te maken. Bij evenementen kunnen er bijvoorbeeld foto’s gemaakt worden. Bezoekers maken geen bezwaar tegen publicatie hiervan.
 12. Alle publicaties van K-19 met betrekking tot het filmprogramma zijn onder voorbehoud van wijzigingen zoals bijvoorbeeld aanvangstijden en zaalwissels en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleent. LAB-1 is niet aansprakelijk te stellen voor gevolgschade van een voorstelling die om welke reden dan ook uitvalt.
 13. Dit regelement kan, zonder kennisgeving vooraf, worden bijgewerkt of aangepast.