Wij, K19 Art Surroundings BV ,gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. (naam) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Wie is LAB-1?

LAB-1 (hierna ook: “wij” of “we” of “ons” of “onze” of “onszelf”) is een handelsnaam en een website van K19 Art Surroundings BV in Eindhoven. Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) verwerkt.

Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je tickets bestelt, gebruik maakt van onze websites of apps of doordat je meedoet als deelnemer aan onze evenementen of doordat je een abonnement hebt op een van onze nieuwsbrieven.

LAB-1 is gevestigd aan Keizersgracht 19 , 5611 GC Eindhoven.

De doeleinden van gegevensverwerking
LAB-1 / K19 Art Surroundings BV verzamelt gegevens van personen die bij ons kaarten kopen, van bezoekers van de onze website en van abonnees van de nieuwsbrief voor de volgende doeleinden:

  • Om de nieuwsbrief van ons te kunnen toesturen aan degenen die zich daarvoor schriftelijk hebben aangemeld en daarmee u te kunnen informeren over de programmering en evenementen in LAB-1 . Hiervoor verwerken wij uw mailadres. De verwerking gebeurt o.b.v. overeenkomst: de aanmelding.
  • Om u de mogelijkheid te bieden kaarten te kopen voor de filmprogrammering, al dan niet in groepen, en om uw aanschaf te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan verwerken wij uw mailadres en voor- en achternaam. Deze verwerking gebeurt o.b.v. de koopovereenkomst.
  • Betalingsgegevens. We werken samen met Payment Service Providers (PSP’s) zij zijn voor wat betreft de betaaldienst de verwerkingsverantwoordelijken.
  • Wij gebruiken “sessiecookies” om je ingelogd te houden terwijl je gebruik maakt van ons platform, om een beter begrip te krijgen van hoe je onze diensten gebruikt en om het totale gebruik en informatie omtrent het webverkeer op ons platform te monitoren.

Bewaren van gegevens
LAB-1 bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van bezoekers die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van LAB-1  te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Voor verschillende activiteiten maken wij gebruik van externe dienstverleners. Hiervoor blijft LAB-1 uiteraard eindverantwoordelijk. Wij gebruiken de e-mail adressen niet voor andere doeleinden en delen deze niet met derden. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp, een marketing-tool waarmee wij onze nieuwsbrieven versturen. Bij de verkoop van tickets maken we gebruik van het kaartverkoopsysteem van Jewel Labs BV. Voor het verwerken van betalingen maken we gebruik van de diensten van MultiSafepay. De gegevens die daar verzameld worden, worden alleen gebruikt om de kaartjes via mail te kunnen versturen en de betaling te kunnen verwerken.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons privacybeleid, of wanneer u de rechten zoals hierboven beschreven wil uitoefenen. U kunt daartoe een e-mail sturen naar [email protected] of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”:

Keizersgracht 19, 5611 GC, Eindhoven

Versie: 27-3-2021